RENT OUR FACILITIES

 

TENDER OFFER

Tajuk

Cadangan Mmembekal, Menghantar, Mwngujiterima dan Menyelenggara (dalam tempoh jaminan) Pembekalan Peralatan Bantuan Mengajar " LCD Projector dan Skrin" bagi UniKL MSI, Kulim, Kedah.

Tarikh Penjualan Dokumen

23hb – 30hb Oktober 2017

Tarikh Tutup Sebutharga

13hb Nov 2017 / Isnin (pada atau sebelum jam 12.00 tengahari)

 

CONNECT WITH US

Universiti Kuala Lumpur Malaysian Spanish Institute, Kulim Hi-Tech Park, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia.

  • dummy++604-403 5199 / 5200   dummy+604-403 5201   dummy enquiries@unikl.edu.my 

  

     

Search